Welkom in het digitale dorp. ?

De persoonlijke (eventueel regionale) realisatie bepaalt hier de spelling.de Trompenburgh   wordt expres (opzettelijk, doelbewust) fout geschreven

 

de Vuntus ook zo te zien, of zou er een familie Funtus zijn.......

Overigens moesten ze op het Noord-Hollandse provinciehuis zelf ook nog erg wennen aan Wijdemeren. In een persbericht komt de naam Wijdemeren twee keer voor, twee keer fout geschreven. De ene keer wordt gerept van Wijde Meren, dan weer heet de fusiegemeente De Wijde Meren. ,,Het is voor ons ook wennen'', luide de reactie.

De Gooi en Eemlander      zaterdag, 15-12-2001

21 oktober 2001  plassennet  of is het nou Wijdenmeren?:
plassennet schreef:  Hij zou een goede Burgemeester zijn voor het nieuwe Wijdenmeren.

Gemeente Weidemeren
Hoofd Facilitaire Zaken (Gemeente 's-Graveland) en Projectleider herwaardering WOZ per 1/1/1999

dat stond in de Nieuwsbrief-van-de-Gemeente-Weidemeren.pdf

of  Wijde Meren ?   D66  site           GroenLinks Weidemeren, weer een nieuwe afdeling.
www.sanes.nl/ponyclub.html   in  Weidemeren

   De poort van Maarssen  schreef     Loosdrecht wordt Weidemeren

Of wordt Ankeveen toch nog gemeente Loosdrecht ? 
 (is wel makkelijker)   anders denkt iedereen dat we in Friesland wonen
het enigste meer dat we hier hebben is het Horstermeer maar dat staat droog.

`s-Gravenland als de brandweer

 

Bussummer , het was  toch een Bussumer

       Arnold Voet,  en de Arnoudvoetlaan

 `s-Gravenland,   of `s-Graveland

of toch niet?


bron :www.plassennet.nl/nieuws/

Wijdemeren, 30 januari 2001 werd bekend dat de Tweede Kamer op 15 feburari 2001 het wetsontwerp zou behandelen over de herindeling en de wijziging van de provinciegrens.

 Opmerkelijk was dat 's-Graveland fout gespeld was. Overigens een meer voorkomende fout.


Ook de ANWB zette ooit richtingsborden langs de Vreelandseweg met het opschrift 's-Gravenland.
 Alsof het hier 's-Gravenhage is...

foutje ANWB of toch niet?
de Kampioen blz.78 januari 2002

Herindeling door de Tweede Kamer bekrachtigd.
Belanghebbenden werden uitgenodigd 

De 's-Gravelanders hebben een badge met een fout gespelde naam op.
  In de uitnodigingsbrief stond indertijd al 's-Grave
nland.
  Ook dit keer op de badge. Wel consequent. Wim Neef vond dat niet leuk.

Zelfs de staatscourant maakte de fout        Gemeentelijke herindeling per 1 januari 2002: 's-Gravenland,

Arnoud Voetlaan Ankeveen  of was het nou Arnold Voetlaan????
 in 1709 werd Arnold Walraad Carel Voet beroepen  als dominee te Ankeveen.

           

dan maar op ze Ankeveens    

 een tien voor taal : de Bussumergrintweg  heet in Hilversum Bussumergrintweg en  in Bussum Bussummergrindweg  met twee mm-en een d ik denk dat ze in Hilversum toch meer geleerd hebben. 

zo kan het ook nog:   


Startpunt Bussemmer Grintweg/Bachlaan
Neem afslag 8 van de A1 en rijd richting Bussum. U rijdt op de Amersfoortse straatweg, parallel aan de snelweg. Bij de stoplichten linksaf de Ceintuurbaan op. Deze helemaal uitrijden tot een T-splitsing met rotonde. Hier linksaf de spoorbrug over. Deze straat heet eerst Brinklaan, later Bussemergrindweg.  link     een m of twee mm-en grind of grind hier staan vele variatiesWEL OF NIET VERDUBBELEN?
Monniken zaniken over engelen
Een klassiek spellingprobleem dat in elk Groot Dictee opduikt: zwezeriken, het monnikenwerk in de keuken en zanikende gasten. Waarom willen zoveel taalgebruikers in deze woorden de k verdubbelen? En, nog belangrijker, volgens welke regel mag dat niet?

Zelfs in aardrijkskundige namen op -um, -em of -ik schrijven we in de regel één m of k: Ballumer duinen, Bussumer, Dokkumer, Hattemer, Bunniker. Uitzonderingen zijn aardrijkskundige namen die uit meer dan twee lettergrepen bestaan, zoals Blaricummer, Castricummer en Hilversummer.

    

Hollands Eethuisje
“De Bussummer”

 Of zou het Bussem zijn?

Foto:Teunis Versluis

waar is Oudbussummerweg nr 37?      Klaaglijn TV

BUSSUMMER.WEB-LOG.NL

Plaatsnamen op -em en -um in de derde lettergreep krijgen een bijklemtoon; er is dan dus geen sprake van een toonloze /e/. Daarom wordt in Hilversummer de m verdubbeld en in Bussumer niet.

Het Naarder Nietmeer De Bussummer Wegheide Laat het nooit ...
Het Naarder Nietmeer De
Bussummer Wegheide. Laat

Reacties van bezoekers over de Bussumer Heideweg
Reacties van bezoekers over de
Bussumer Heideweg. ...

Noord-Holland
... Personen: Asscher, BJ (g). *Organisaties: Lastige Bussummer,

FOTOS
... met tas is Ome Frans Nelis. De paardetram was een initiatief van de Bussumer AG Heineke

    Interviews     
... wat is het leukste wat je met de club gedaan heb? Eten in "De Bussummer"

Hans
 Dorpszendeling te Ankeveen      

Ga verder naar Ankeveen info